• คิ้วแฮร์สโตรกคือคิ้วลายเส้นที่ใช้เครื่องดิจิตอลในการทำ ไม่ทำให้เกิดบาดแผล ลายเส้นจะฟุ้งฟูเป็นธรรมชาติ